درباره ما

اساسنامه تشکیل بال اداری انجمن قانون و شفا(کانون پزشکی و حقوق ایران)

براساس اساسنامه مورخ ۲۶.۱۰.۲۰۲۳ تشکیل انجمن شیر و خورشید سرخ ایران و لایحه متمم تغییرات ۱۶.۱۲.۲۰۲۳ ، انجمن قانون و شفا ، تشکیلات اداری انجمن قانون و شفا ( کانون پزشکی و حقوق ایران) با رویکرد مدنی، جهت پیگیری دعاوی و شکایت مدنی و پزشکی (اخلاق پزشکی) خارج از چتر دولت اعلام حضور مینماید.

سازمان دیده بان پزشکی و حقوق ایران (کانون پزشکی و حقوق ایران)، هر شکایتی را که در آن عملکرد دولتی برای حمایت از شهروندانشان به دلیل دخالت دولتی یا به دلیل تحریمها در دسترس نباشد به صورت غیر الزام آور بررسی خواهد کرد.

با احترام

دبیر انجمن قانون و شفا

دکتر امیرعلی رستم داودپور

نوشتارها: