تماس با ما

کانون پزشکی و حقوق ایران

تماس با ما از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی امکان پذیر میباشد.

جهت درخواست معاضدت حقوقی با ایمیل darkhast@canmedlaw.org تماس حاصل بفرمایید.